Design a site like this with WordPress.com
Get started

10 cuốn sách YA dành cho người lớn

Ai nói tiểu thuyết “tuổi mới lớn” chỉ dành riêng cho bọn trẻ con? Khi đọc truyện dành cho thiếu niên, người lớn sẽ được trải nghiệm một thế giới mà có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm thấy trong những cuốn sách viết cho độ tuổi của mình. Bối cảnh câu chuyện sẽ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑