Sách ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ sẽ ra mắt 14/3/2017?

Giám đốc công ty thực hiện cuốn sách Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử nói với BBC rằng tác phẩm này dự kiến xuất bản dịp 14/3 năm nay nhân 29 năm Trung Quốc “gây cuộc thảm sát trên bãi đá Gạc Ma” như lời ông nói. Sách Gạc Ma – Vòng Tròn Bất […]

Create your website at WordPress.com
Get started