Phản ứng của giới văn chương trước lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Các nhà văn và NXB trên toàn thế giới tuyên bố tẩy chay. Trong những ngày xáo trộn gần đây kể từ khi tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp mang tính phân biệt đối xử và phi pháp nhằm hạn chế dân nhập cư và khách du lịch từ 7 quốc... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started