Giải thưởng Femina công bố 9 tác phẩm vào chung khảo 2014

Chín tiểu thuyết Pháp, trong đó có hai tác phẩm mới, và chín tiểu thuyết nước ngoài sẽ bước vào vòng bình chọn tiếp theo. Bên cạnh đó, mười một tiểu luận cũng được chọn vào vòng sơ khảo. Ban giám khảo giải thưởng Femina đã công bố vào ngày 9 tháng 10 mười một... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started