Lang thang trên Goodreads tìm bạn gái

Một câu chuyện phi hư cấu về chàng trai tìm được người bạn tâm giao của mình nhờ vào website cộng đồng sách trực tuyến lớn nhất thế giới Goodreads.com. Bài viết do John BlumenthalFormer (biên tập viên tạp chí Playboy, tiểu thuết gia và người viết kịch bản bộ phim 'Blue Streak' đăng tải... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started