Pháp: Bảo vệ giới trẻ và khai tử các quyển sách

Từ Tous à poil! (tạm dịch: Khoả Thân!!!) đến On a chopé la puberté (tạm dịch: Tuổi dậy thì bị mất), nền văn học thiếu nhi, tuy đã được kèm cặp bởi pháp luật, đã phải chịu sự công kích đưa chúng tới một hình thức kiểm duyệt mới. Vào những năm 90, Front national […]

7 cuốn sách kinh điển cực kỳ phân biệt giới tính

Có lẽ giờ bạn hẳn đã biết rằng đề tài phân biệt giới tính có thể lẩn khuất đằng sau các tác phẩm văn học. Sau cùng thì, một cuốn sách mô tả đề tài phân biệt giới tính cũng có sự khác biệt với một cuốn sách mang thông điệp phân biệt giới tính. […]

Nhã Nam ra mắt bộ sách Giáo Dục Giới Tính Toàn Diện Cho Trẻ của Jayneen Sanders

Điều quan trọng là từ khi còn rất nhỏ các em cần được dạy để có tiếng nói mạnh mẽ rõ ràng liên quan đến cơ thể mình. Các em sẽ có đủ tự tin để lên tiếng khi không hài lòng hoặc không thoải mái. Một đứa trẻ tự tin mạnh mẽ sẽ trở […]

Create your website at WordPress.com
Get started