Gaby Wood được ứng cử cho vị trí Giám đốc Văn học của Quỹ tài trợ Man Booker

Ngày 29/4 vừa qua, Ban quản trị của Quỹ tài trợ Giải Booker thông báo rằng sau một quá trình chọn lựa cẩn trọng, họ đã chỉ định Gaby Wood làm Giám đốc Văn học tiếp theo của Quỹ, kế nhiệm cố giám đốc Ion Trewin, người mới qua đời hồi đầu tháng 4. Suốt... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started