Cặp đôi Chạng vạng hoán đổi giới tính trong tiểu thuyết mới

Cuốn tiểu thuyết mới bất ngờ với ấn bản kỷ niệm 10 năm Chạng vạng được ra mắt độc giả thể giới, nữ nhà văn Stephenie Meyer cho 2 nhân vật chính hoán đổi giới tính: Edward Cullen sẽ là Edythe, và Bella Swan sẽ là Beau. Vào ngày kỷ niệm thứ mười Chạng vạng, Stephenie... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started