10 cuốn sách đề cử giải NA dành cho bạn trẻ

The National Book Foundation (Quỹ Sách Quốc gia) đã công bố mười cuốn sách đang được xem xét cho “Giải thưởng Sách quốc gia năm 2017 về Văn học Trẻ”. Đây là khoảng thời gian để đưa những tiểu thuyết này vào các câu lạc bộ sách của bạn và đoán ra người chiến thắng! […]

Create your website at WordPress.com
Get started