Transit Books: Rào cản giữa Văn học bản địa và Văn học dịch ở nước ngoài

Một nhà xuất bản độc lập tên Transit Books chịu trách nhiệm việc dịch những tác phẩm văn học quốc tế qua tiếng Anh. Dạo gần đây đã xảy ra vấn đề với những nhà xuất bản lớn do nguyên nhân chính là họ không sẵn sàng chấp nhận rủi ro từ sách nước ngoài […]

Create your website at WordPress.com
Get started