Design a site like this with WordPress.com
Get started

“7 viên ngọc rồng” trở lại nước Pháp năm 2017

21 năm sau tập cuối của bộ truyện tranh huyền thoại "7 viên ngọc rồng", thứ 2 ngày 07 tháng 11 vừa qua, NXB Glénat vừa công bố sẽ cho phát hành phần tiếp theo của bộ truyện, "7 viên ngọc rồng siêu cấp", vào tháng tư tới. Theo như NXB Glénat vừa công bố... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑