Harry Potter lần đầu tiên được dịch ra tiếng mẹ đẻ

Sau khi đã được dịch ra 79 thứ tiếng, lần đầu tiên bộ truyện "Harry Potter" mới được chuyển ngữ tiếng Scots, thứ tiếng của đất nước được coi là quê hương của cậu bé phù thủy. Scotland vốn được mệnh danh là quê hương của cậu bé phù thủy Harry Potter bởi đây không... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started