Giải thưởng Décembre 2019 dành cho Claudie Hunzinger

Được chủ trì bởi nhà văn Bỉ Amélie Nothomb, giải thưởng Văn chương Décembre đã được trao vào thứ Năm, ngày 7 tháng 11 tại nhà máy bia của khách sạn Lutetia, cho Claudie Hunzinger với tác phẩm Les grands cerfs (tạm dịch: Chú nai lớn), do Grasset xuất bản. Bà đã nhận được đa... Continue Reading →

Mathieu Riboulet nhận giải Décembre 2012

Giải thưởng Décembre 2012 đã được trao cho Mathieu Riboulet với tác phẩm Les Oeuvres de miséricorde (Những tác phẩm về lòng nhân từ) (NXB Verdier). Theo Marianne Payot nhận định tác phẩm này quả là một “bậc thầy về thiền trên những xác chết thời chiến tranh trong quá khứ”. Tiêu đề của tác... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started