Mathieu Riboulet nhận giải Décembre 2012

Giải thưởng Décembre 2012 đã được trao cho Mathieu Riboulet với tác phẩm Les Oeuvres de miséricorde (Những tác phẩm về lòng nhân từ) (NXB Verdier). Theo Marianne Payot nhận định tác phẩm này quả là một “bậc thầy về thiền trên những xác chết thời chiến tranh trong quá khứ”. Tiêu đề của tác... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started