Văn học Pháp 2011: Năm của đạo văn

 PPDA, Macé-Scaron, Carolis, Yade… những nhà đạo văn của năm. Các sự kiện văn học năm 2011 xoay quanh một chủ đề tái diễn: những nhà quay cóp. Phải chăng văn học rơi vào cảnh nguy khốn do sự thiếu thốn cảm hứng để duy trì sự chú ý của công chúng? Trong tháng Giêng,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started