8 ngôi sao nổi tiếng là “mọt sách” chính hiệu

Chẳng ai trong số họ có vẻ giống một ngôi sao thích đọc sách cả!! Lí do gì có thể khiến chúng ta thích thú trước tin một thần tượng thích đọc sách? Có lẽ vì họ là người của công chúng, có ảnh hướng đến mọi người. Mọi điều họ nói đều tác động... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started