Beyond The Cover Mùa thi 5 (2014)

Cuộc thi thiết kế bìa sách Beyond The Cover trân trọng thông báo mùa thi thứ 5 (2014). Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho tất cả các bạn yêu thích công việc thiết kế, đặc biệt là thiết kế bìa sách. Sau 4 năm diễn ra, bên cạnh việc mở... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started