Những bức ảnh về người phụ nữ công nhân trong Thế chiến thứ 2

18 bức ảnh màu hiếm hoi về những người phụ nữ công nhân trong Chiến tranh thế giới thứ 2 sẽ khiến bạn tự hào (hơn) vì là con gái. Đây không phải là một lý do để chúng ta cần phải tự hào về một thời của những người phụ nữ, nhưng tôi không... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started