Giải Interallié: 4 tác phẩm bước tiếp vào vòng chung khảo

Trong bốn tác giả bước tiếp vào vòng chung khảo, ban giám khảo giải thưởng Interallié đã chọn đến ba nữ tiểu thuyết gia. Ban giám khảo năm nay được coi là táo bạo và độc đáo khi đã chọn đến ba nữ tiểu thuyết gia trong bốn tác giả bước tiếp vào vòng chung... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started