Giải thưởng Renaudot: Serge Joncour tiếp tục lọt vào chung khảo

Vòng bình chọn thứ hai của giải thưởng văn học này đem đến nhiều sự ngạc nhiên: sự xuất hiện của Serge Joncour và sự nổi bật của kẻ ngoại đạo Kamed Daoud, tác giả cũng xuất hiện trên danh sách tranh tài đến giải thưởng Goncourt. Chín tiểu thuyết và bốn tiểu luận vẫn... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started