9 điều có thể bạn chưa biết về Carrie

Theo lý thuyết Carrie vẫn còn là một học sinh trung học, nhưng trên thực tế cô ấy sẽ tròn 40 tuổi trong tuần này. Để kỷ niệm việc xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Stephen King, chúng ta hãy điểm lại chín sự kiện ít được biết đến về cuốn tiểu thuyết kinh dị này... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started