Joe Biden viết Hồi ký về nỗi Xót xa

Hai năm sau cái chết của Beau - con trai mình, Cựu Phó tổng thống Mỹ, Joe Biden đang viết một cuốn hồi ký phản ánh lại khoảng thời gian đó và những điều ông học được về chính trị và cuộc đời trong quá trình ấy. Nguồn: Washington Times Tựa đề "Promise Me, Dad: A... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started