7 cuốn sách kinh điển cực kỳ phân biệt giới tính

Có lẽ giờ bạn hẳn đã biết rằng đề tài phân biệt giới tính có thể lẩn khuất đằng sau các tác phẩm văn học. Sau cùng thì, một cuốn sách mô tả đề tài phân biệt giới tính cũng có sự khác biệt với một cuốn sách mang thông điệp phân biệt giới tính. […]

8 tác giả sáng tác từ góc nhìn của người khác giới

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới của Adelle Waldman, The Love Affairs of Nathaniel P. (Những cuộc tình của Nathaniel P.), là anh chàng Nathaniel Piven, “một người ủng hộ thuyết nam nữ bình quyền, có tuồi ấu thơ trải qua trong những năm thập niên 1980.” Chúng tôi đã đề nghị Waldman […]

Create your website at WordPress.com
Get started