Design a site like this with WordPress.com
Get started

Jonathan Coe và Laurent Gaudé giành giải thưởng Sách châu Âu cho quyển sách về cuộc đấu tranh Brexit

Giải thưởng này được trao cho một bài tiểu luận và một cuốn tiểu thuyết thể hiện tầm nhìn tích cực về châu Âu, được xuất bản tại một trong 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Ban giám khảo giải thưởng Sách Châu Âu lần thứ 13 đã được trao thưởng... Continue Reading →

“Brexit”, “Youtuber” xuất hiện trong từ điển Oxford English Dictionary 2017

“Brexit”, tổ hợp của “British” và “exit” dùng để chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, vừa được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford English Dictionary 2017. Trải qua cuộc trưng cầu ý dân lịch sử vào ngày 23 tháng sáu, từ “Brexit” đã được đưa vào từ điển tiếng... Continue Reading →

Brexit và vấn đề tác quyền

Nước Anh vẫn chưa tiến hành quy trình được ghi trong điều 50 Hiệp ước Lisbon về thủ tục rời khỏi Liên minh Châu Âu EU. Tuy nhiên người ta đã phải tính toán về những hậu quả mà việc này mang lại, đặc biệt là ở vấn đề quyền sở hữu trong văn học và nghệ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑