Bìa Harry Potter long lanh với 4 phiên bản cho từng Nhà trong Học viện Hogwarts

Nhằm kỷ niệm 20 năm tập sách đầu tiên của Harry Potter được phát hành, nhà xuất bản Bloomsbury của Anh sẽ phát hành 8 phiên bản bìa mới của "Harry Potter và Hòn đá phù thủy". Năm 2017 có thể trông khá ảm đạm, nhưng đó là năm hoàn hảo để bắt đầu tung ra... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started