Beyond The Cover Mùa thi 5 (2014)

Cuộc thi thiết kế bìa sách Beyond The Cover trân trọng thông báo mùa thi thứ 5 (2014). Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho tất cả các bạn yêu thích công việc thiết kế, đặc biệt là thiết kế bìa sách. Sau 4 năm diễn ra, bên cạnh việc mở... Continue Reading →

Beyond the Cover Season 2

Beyond the Cover, Mùa thứ 2 là cuộc thi năm thứ hai dành cho các bạn yêu thích công việc thiết kế đặc biệt là bìa sách do Bookaholic Club tổ chức. Trong cuộc thi này các bạn sẽ cùng nhau tranh tài thiết kế những bìa sách theo từng chủ đề liên quan đến... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started