Phỏng vấn Annette Herfkens

“Gia đình tôi không tin tôi còn sống và quay về” – Annette Herfkens. Sáng sớm nay, ngày 11-08-2014, tác giả Annette Herfkens – tác giả của tự truyện “192 Hours – Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” (First News và NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh ấn hành), và cũng là hành khác […]

Create your website at WordPress.com
Get started