Design a site like this with WordPress.com
Get started

Phương Nam tái bản 2 nghiên cứu của Phạm Duy về Âm nhạc

Cố nhạc sĩ Phạm Duy không chỉ là nhà soạn nhạc đóng góp một lượng sáng tác đồ sộ mà còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc lớn, là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu, phong cách mới mẻ cho nền Tân nhạc Việt. Tự hào là đơn vị độc quyền trong... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑