28 cuốn sách hay nhất trong nửa đầu năm 2020

Từ tác phẩm khám phá về nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ, hay cuốn tiểu thuyết u tối hài hước, đến tuyển tập tiểu luận đặc sắc, dưới đây là một số tựa sách tuyệt vời đã xuất bản trong năm 2020 này theo BBC Culture. 1. Rodham - Curtis Sittenfeld Điều gì sẽ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started