Beyond The Cover Season 3

Bookaholic Club chính thức thông báo về cuộc thi thiết kế bìa sách không chuyên Beyond the cover Mùa thứ 3 năm 2012. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho tất cả các bạn yêu thích công việc thiết kế, đặc biệt là thiết kế bìa sách. Sau thành công của... Continue Reading →

Đăng ký Thẻ thành viên BOC

Như đã thông báo tại offline tháng 7 vừa qua, BOC sẽ phát hành Thẻ thành viên cho tất cả thành viên chính thức với nhiều quyền lợi và ưu đãi rất thú vị, hấp dẫn kèm theo. Hình ảnh Thẻ thành viên chính thức: Xem hình lớn: mặt trước, mặt sau Thông tin về... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started