Nhà thơ đồng tính được mời đọc thơ trong buổi lễ tuyên thệ của Tổng thống Obama

Richard Blanco sẽ trở thành người Mỹ gốc Tây Ban Nha đầu tiên và cũng là người đồng tính đầu tiên trong lịch sử được chọn đọc một bài thơ trong một lễ tuyên thệ của tổng thống. Blanco, 44 tuổi, cũng sẽ trở thành nhà thơ trẻ nhất trong lịch sử được tham dự […]

Create your website at WordPress.com
Get started