Liệu tác giả “Alice lạc vào xứ Thần Tiên” có phải là Jack Đồ tể?

Dường như người ta không có ý định để nhà văn viết truyện thiếu nhi Charles Lutwidge Dodgson được an giấc ngàn thu. Tác giả của Alice's Adventures in Wonderland và một số tựa sách tuyệt vời khác, Dodgson - người nổi tiếng với bút danh Lewis Carroll - đã có một cuộc đời yên... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started