Những người chiến thắng giải thưởng Văn học khuyến khích tài năng văn học mới SGDL Révélation 2019

Vào hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 11, các tác giả của Ủy ban Thư từ đã tiết lộ chín người chiến thắng các giải thưởng SGDL Révélation nhắm khuyến khích tài năng văn học mới. Hội đồng giám khảo SGDL Révélation bao gồm các tác giả là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật.

Camille Brunel với tác phẩm La Guérilla des animaux (tạm dịch: Các loài động vật Guerrilla), Alma Editor xuất bản

Những giải thưởng này sẽ được trao vào thứ ba, ngày 3 tháng 12 lúc 7:30 tối tại khách sạn Hôtel de Massa ở Paris. Nhân dịp tối nay, Société des gens de lettres (Hội Văn học) cũng sẽ trao Giải thưởng lớn cho tác phẩm phát thanh tiếng Pháp và Học bổng Chenouard, hỗ trợ các dự án thơ.

Danh sách giải thưởng SGDL Révélation năm 2019:

 • Giải thưởng SGDL cho tiểu thuyết đầu tay: Camille Brunel với tác phẩm La Guérilla des animaux (tạm dịch: Các loài động vật Guerrilla), Alma Editor xuất bản.
 • Giải thưởng Dubreuil cho tiểu thuyết đầu tiên: Dalie Farah với tác phẩm Impasse Verlaine, Grasset xuất bản.
 • Ba giải thưởng SGDL Révélation cho một cuốn sách:
  • Denis Drumond với tác phẩm La Vie silencieuse de la guerre (tạm dịch: Cuộc sống thầm lặng của chiến tranh), Cherche Midi xuất bản;
  • Ryad Girod với tác phẩm Les Yeux de Mansour (tạm dịch: Đôi mắt của Mansour), P.O.L. xuất bản;
  • Denis Rossano với tác phẩm Un Père sans enfant (tạm dịch: Một người cha không có con), Allary Éditions xuất bản.
 • Thơ: Sébastien Fevry với tác phẩm Solitude Europe (tạm dịch: Châu Âu cô đơn), Cheyne éditeur xuất bản.
 • Tác phẩm dịch: Camille Nivelle với tác phẩm Les Dévastés của JJ Amaworo Wilson, Editions Observatory xuất bản (bản dịch tiếng Anh).
 • Tuyển tập tin tức đầu tay: Eugene Green với tác phẩm Les Interstices du temps (tạm dịch: Kẽ hở thời gian), Editions du Rocher xuất bản.

Mai Anh (Theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: