Beyoncé và Jay-Z viết phần giới thiệu cho cuốn sách ẩm thực chay

Marco Borges – tác giả, nhà sinh lý học tập thể dục, và huấn luyện viên cá nhân cho Beyoncé, đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World (tạm dịch: The Greenprint: Chế độ ăn kiêng dành cho người ăn chay để có cơ thể khỏe đẹp và thế giới tốt hơn). Cuốn sách bao gồm các hướng dẫn lối sống liên quan đến lựa chọn thực phẩm lành mạnh, và có phần giới thiệu được viết bởi Beyoncé và Jay-Z.

Theo People, phần giới thiệu có các dòng sau:

“Việc sinh con đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Chúng tôi từng nghĩ về sức khỏe như một chế độ ăn kiêng mà một số ứng dụng thì mang lại hiệu quả nào đó, tuy nhiên đa số thì công cốc. Một khi chúng ta coi sức khỏe là một trong những vấn đề tiên phong cần quan tâm, thay vì chế độ ăn kiêng, nó trở thành sứ mệnh để chúng ta chia sẻ sự thật và lối sống đó với càng nhiều người càng tốt”.

Mai Anh (Theo Bookstr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: