Khách hàng Barnes & Noble quyên góp hơn 1 triệu cuốn sách cho trẻ em nghèo

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Barnes & Noble đã thu thập sách, đồ chơi cho chương trình Holiday Book Drive thường niên của họ. Năm 2018, những độc giả trung thành, khách hàng của Barnes & Noble từ khắp nơi trên nước Mỹ đã quyên tặng 1,2 triệu cuốn sách cho các tổ chức từ thiện của Barnes & Noble.

Vì tất cả các địa điểm của Barnes & Noble đã tham gia vào chương trình Holiday Book Drive, khách hàng cảm thấy đây là hành động bổ ích nhất trong năm, thật tuyệt vời khi quyên góp sách vì mục đích từ thiện!

Barnes & Noble tặng những cuốn sách và đồ chơi này cho các tổ chức từ thiện như Big Brother Big Sisters, YMCA, Salvation Army, First Book, Ronald McDonald House, Head Start và United Way. Tùy thuộc vào khu vực, nhiều sách đến các khu trường học địa phương, bệnh viện trẻ em và thư viện. Quản lý của Barnes & Nobles cảm thấy tầm quan trọng của Holiday Book Drive và mong muốn chương trình này có thể nhân rộng đi khắp các chi nhánh của B&N trên thế giới.

Tracy Vidakovich, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh tại Barnes & Noble, chúc mừng khách hàng về thành tích của họ:

“Chương trình Holiday Book Drive thường niên là điều mà các nhà sách và khách hàng của chúng tôi mong đợi hàng năm bởi vì nó có tác động tích cực đến cuộc sống của trẻ em đang cần sách trong cộng đồng địa phương. Khách hàng của chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách trong cuộc sống của trẻ em và giá trị to lớn của văn hóa đọc mang đến cho trẻ em ở mọi nơi để có cơ hội đọc sách, khám phá và học hỏi”.

Mai Anh (Theo Bookstr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: