Tiểu thuyết kinh điển của James Joyce và Virginia Woolf chứa đựng Cấu trúc Toán học Multifractal

Các viện sĩ ở Viện Vật lý Hạt nhân Ba Lan đã khảo sát hơn 100 quyển tiếu thuyết nổi tiếng bằng phương pháp phân tích thống kê một cách chi tiết và nhận thấy rẳng số lượng sách có cấu trúc fractal là một con số “khổng lồ”. Fractal là một phân dạng có vô tận các chi tiết, các chi tiết này có thể có cấu trúc tự đồng dạng ở các tỷ lệ phóng đại khác nhau. Để xác định liệu một cuốn sách có cấu trúc fractal hay không, các nhà nghiên cứu đã quan sát sự khác nhau về độ dài của câu và phát hiện có sự tương đồng giữa mỗi câu hoặc mỗi đoạn trong cả quyển sách.

Tài liệu dựa trên nghiên cứu này đã được công bố gần đây trên Tạp chí Thông tin Khoa học (Information Sciences). Tài liệu này chỉ ra rằng có một vài tác phẩm phức tạp hơn hẳn, đặc biệt là những quyển sách được viết theo thủ pháp dòng ý thức (stream-of-consciousness). Theo các nhà khoa học (những người cho rằng tác phẩm Finnegans Wake của James Joyce có cấu trúc phức tạp nhất), điều này có thể so sánh với lý thuyết multifractal. Giáo sư Stanisław Drożdż cho biết: “Các kết quả phân tích quyển Finnegans Wake của chúng tôi gần như là không thể phân biệt được với lý thuyết toán học multifractal hoàn thiện.”

Trục hoành thể hiện mức độ của điểm kỳ dị và trục tung biểu thị phạm vi của điểm kỳ dị

Những dãy số biểu thị độ dài của câu (được đo bằng số từ của mỗi câu) trong bốn quyển sách trên biểu thị các mức độ phân tầng khác nhau

Một vài quyển sách có những đặc tính tương đồng với lý thuyết multifractal bao gồm A Heartbreaking Work of Staggering Genius của Dave Eggers, Hopscotch (tạm dịch: Nhảy lò cò) của Julio Cortazar, bộ ba The USA của John Dos Passos, The Waves của Virginia Woolf, 2666 của Roberto Bolaño và Ulysses của James Joyce. Tài liệu này ghi chú một cách chắc chắn rằng một tác phẩm văn học không thể có cấu trúc fractal hoàn thiện như trong toán học được. Trong toán học, factal có thể đạt đến vô cực, còn đối với một tác phẩm văn học có tính giới hạn thì điều này là không thể. Có một vài tác phẩm khá ấn tượng được viết theo dòng ý thức nhưng lại không mang đặc tính fractal, chẳng hạn như À la recherche du temps perdu (Đi tìm thời gian đã mất) của Marcel Proust và Atlas Shrugged (Atlas vươn mình) của Ayn Rand. Drożdż gợi ý rằng nghiên cứu này của các nhà khoa học, một lúc nào đó, có thể giúp xác định thể loại của những quyển sách mang tính “khách quan hơn”.

Giáo sư Drożdż còn ghi chú, kết quả nghiên cứu của họ có thể cho thấy rằng những tác giả viết theo thủ pháp dòng ý thức đã phát hiện ra cấu trúc phân dạng trong tự nhiên trước cả những nhà khoa học. Ông giải thích thêm: “Rõ rằng là họ có một khả năng trực giác nào đó. Đối với những nghệ sĩ vĩ đại, phương thức miêu tả này là cách tốt nhất để phản ánh quy luật của tự nhiên và họ đã hợp lí chuyển tải điều này vào những con chữ của mình. Tự nhiên tiến hóa qua các tầng bậc và vì thế mà cũng sắp xếp theo phân dạng, và những dấu vết này đã được chúng tôi tìm thấy trong tính bất định của độ dài câu.”

Quế Trân (Theo Electric Literature)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: