Hội chợ sách Frankfurt 2017: Các nhà xuất bản chạy đua vì «Room to read»

Hội chợ sách Francfort đã mời những người tham gia có mặt từ ngày 8 tháng 10 để tham gia chạy với cự li 5km dọc bờ sông Main trong dự án phi chính phủ « Room to read ».

Các nhà xuất bản và các nhà đại diện tham gia Hội chợ sách 2017 được mời tham dự cuộc chạy đua 5km vào chủ nhật ngày 8 tháng 10.

Đây là lần đầu tiên Hội chợ sách Francfort, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10, tổ chức lễ khánh thành cuộc chạy đua. Theo sáng kiến của văn phòng người New York (Frankfurt Book Fair New York Inc. – Hội chợ sách Francfort tại New York), “Buchmesse Kickoff Run” sẽ có Clubhouse, một trong những câu lạc bội chèo thuyền của Francfort, ở nơi xuất phát và đích đến. Những cua-rơ và những người cổ động được chờ đợi từ lúc 17h.

Về sự kiện, những cua-rơ Katherine McGuire, NXB Quirk Books (Philadelphie) và Cecilia de la Campa, đại diện văn học Writer’s House (New York), đã kêu gọi cho quỹ hỗ trợ Liên Hiệp Quốc « Room to read ». Từ năm 1999, hoạt động này của Liên Hiệp Quốc tập trung vào mảng giáo dục và xóa mù chữ cho trẻ em bằng cách phân phối 18 triệu quyển sách và đồng hành cùng gần 10 triệu trẻ em. Về quỹ từ thiện, Liên Hiệp Quốc thông báo: « Với 10 đô la (tương đương 8,50 euro) chúng ta sẽ ủng hộ được 10 quyển sách cho một lớp học. Với 50 đô la (tương đương 42 euro) sẽ giúp một đứa trẻ có được một năm học đọc. Với 100 đô la (tương đương 85 euro) sẽ bảo đảm một năm học cho một bé gái nhằm giúp củng cố kiến thức.

Phan Lan Anh (theo Livreshebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: