Design a site like this with WordPress.com
Get started

eBooks miễn phí “xuất hiện”

BookBub là một website hoàn hảo cho chúng ta tìm kiếm hàng ngàn eBook miễn phí nhé!

Danh sách những cuốn sách cần đọc của bạn có đang tăng theo từng ngày với khối lượng tiểu thuyết vô hạn không? Đừng sợ gì nhé vì Chúng tôi đã tìm ra cách để bạn tiết kiệm tiền mà vẫn có thể đắm mình trong việc đọc sách suốt cả mùa giải.

BookBub là nơi bạn nên đến ì có tất cả sách điện tử miễn phí và giảm giá! Cho dù bạn có Kindle, iPad, Nook hoặc một số thiết bị khác, BookBub sẽ phù hợp với danh sách đọc của bạn.

Nhưng cách thức mang tính cá nhân không dừng lại ở đó. Khi đăng ký BookBub, nói với họ sở thích của bạn và họ sẽ cung cấp cho bạn nhiều đề xuất về sách dựa trên những gì bạn thích … Liệu nó có tốt hơn không ?!

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên theo dõi trên trang Twitter. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ danh sách như thế này đâu:

Thảo Nguyên (theo Francesca Contreras/www.bookstr.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: