Tô điểm cho cuộc sống bằng tất cả những thứ hay ho từ sách

Những điều bạn có thể làm với một cuốn sách là vô hạn – bạn có thể đọc, viết, ám ảnh, lấp chỗ trống khi chờ các tập chương trình mới, trì hoãn, và nhiều, nhiều, nhiều thứ khác. Đối với những thứ bạn không thể làm với sách, bạn có thể mua để nhắc nhở bạn về sách.

Dưới đây là danh sách một số thứ được tìm thấy trên Etsy mà bạn có thể mua để kỷ niệm sự yêu mến của bạn về sách.

1.Bản đồ

Mặc dù bạn có thể lạc hẳn vào thế giới hiện thực nhưng sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới huyền thoại nhờ những tấm bản đồ sau.

Games of Thrones Map – Trò chơi vương quyền ($10)

A map for the Game of Thrones World

Bản đồ của Marauder trong Harry Potter ($41)

Mauders map

Bản đồ trong Jurassic Park – Công viên kỷ Jura ($20)

Map of the Jurassic Park World

Bản đồ Middle Earth ($15)

Map of Middle Earth

Chronicles of Narnia – Biên niên sử Narnia ($10)

Chronicles of Narnia Map

2.Thể hiện khía cạnh “ngông” của mình

Cho dù bạn cực kỳ sốc nổi và muốn che giấu gì đó, hoặc bạn đang cố gắng để cha mẹ của bạn thấy bạn đang có những hình xăm giả, vậy thì, có một số phụ kiện mà bạn có thể sử dụng để trang trí cho mình.

Harry Potter Faux Tattoo ($8)

Fake Harry Potter tattoos

Book Clubs are Punk Sweater ($24)

Book Clubs are Punk Sweater

Bông tai “Alice in Wonderland” ($20)

"Drink Me" Earrings

Khăn quàng cổ “Sherlock Holmes” ($20)

Scarf decorated with Sherlock Holmes images

Dây chuyền “Dragon Egg” – Trứng Rồng ($5)

Dragon egg on a necklace

Váy in toàn sách ($35)

Skirt covered in books

Book Bag ($13)

Book bag

3.Phụ kiện cho sách

Quotation Mark book ends ($45)

Quotation mark bookends

Bracket book end – Giá đỡ dấu ngoặc đơn ($59)

Bracket book end

Palm Book Marks – kẹp sách hình bàn tay ($9)

Palm book marks

Harry Potter Bookmark – kẹp sách Harry Potter ($15)

Book mark that looks like Harry Potter glasses

Bookmark “Wizard of Oz” ($20)

Wizard of Oz book mark.

4.Làm đẹp cho văn phòng

“Game of Thrones” drinking horn ($48)

Stark drinking horn

Cards Against the Iron Throne Expansion Pack ($5)

Game of Thrones and Cards Against Humanity combined.

Game of Throne Wax Seal ($16)

Game of Thrones wax seal.

Bút chì Harry Potter ($16)

Pencils with Harry Potter spells

5.Mùi sách yêu thích

Nến Hogwarts butterbeer ($18)

Harry Potter Butterbeer candle

Mùi hương của Hiệu sách ($18)

Book store smell candle

Spine Candle ($18)

Spine candle

Phù! Các phụ kiện liên quan đến sách quả thực là vô tận. Cái nào được chọn vào giỏ hàng của bạn đầu tiên?

Thảo Nguyên (Macy Griffin/bookstr.com)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: