Bạn có muốn thử “hẹn hò mù”?

Đọc sách còn tốt hơn cả ứng dụng Tinder đấy!

Người ta thường nói rằng “không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó”. Vậy bạn có tự tin khi đọc một cuốn sách mà không đucợ nhìn bìa của nó không?

Hiện nay, những người bán sách đang hướng người đọc theo kiểu chọn và đọc sách chỉ dựa trên ý kiến của người bán. Nếu bạn được sắp đặt một buổi hẹn hò mù, sau đó, bạn biết chắc là tất cả đều dựa vào cơ hội. Đó là điều mà nhà bán sách muốn bạn chọn họ.

Và có khá nhiều địa điểm đã chấp nhận ý tưởng này nhằm đưa ra chất lượng là yếu tố chủ yếu khi thực hiện “blind date”. Ví dụ, tại Book Culture, một của hàng với 3 điểm bán thực hiện tại thành phố New York, họ bọc tất cả sách bằng giấy gói và chỉ có một gợi ý họ cung cấp sẵn một danh sách với tiêu đề : “hãy đọc tôi khi bạn thích những điều này”. Ý tưởng này dường như điên rồ nhưng Cari Quartuccio cho biết: “Đây chính là điều thành công nhất mà chúng tôi làm được.”

A picture of a book covered with a paper bag saying "read me if you liked"

Thảo Nguyên (theo Halle Hyman/www.bookstr.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: