Những lá thư của Nelson Mandela trong tù sẽ được xuất bản năm 2019

26 năm tù của Nelson Mandela trong tay của chính phủ phân biệt chủng tộc tàn bạo và cuộc đấu tranh suốt đời của ông cho quyền bình đẳng lấy cảm hứng từ thế giới. Nhờ Nhà xuất bản Liveright, chúng ta trên thế giới sẽ được đọc về những thử thách của Nelson Mandela trong năm nay.


Nelson Mandela, người đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nam Phi được bầu vào năm 1994, đã được gửi đến nhà tù Robben Island nổi tiếng năm 1964 vì chống lại chính phủ quân sự và ở lại đó cho đến khi ông được thả ra vào năm 1990. Trong thời gian đó, Mandela đã viết hàng trăm lá thư cho gia đình, bạn bè, và các quan chức chính phủ. Những lá thư này chưa bao giờ được nhìn thấy, các dòng thư tay từ những mối quan hệ chân thành của một cuộc sống dưới ách của một chế độ áp bức.

Các chủ đề được ông đề cập trong quyển sách này bao gồm báo cáo từ các đợt áp bức bất công; những bức thư gửi vợ Winnie, Mandela cầu xin cô “Hãy nhớ rằng hy vọng là một vũ khí mạnh mẽ ngay cả khi tất cả những gì khác đã mất”, và tiếp theo là một danh sách những người quen và những cuốn sách được đề nghị. Không được nhìn thấy người thân của mình trong nhiều tháng và đôi khi nhiều năm, Mandela chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi bằng lời nói. Các lá thư được viết sau cái chết của mẹ và con trai cả – những đám tang mà ông ta đã bị cấm tham dự đều cho độc giả thấy được sự kiên cường và ý chí bất khấu của ông.

Độc giả Việt Nam từng có dịp được tiếp cận tác phẩm  Nelson Mandela – Người tù thể kỷ được xuất bản bởi công ty sách Phương Nam, Trần Nhu biên dịch năm 2013 và  Tự Thoại – Những Ghi Chép Cá Nhân Và Tư Liệu Chưa Từng Được Công Bố Của Nelson Mandela do NXB Trẻ phát hành, Nguyễn Hằng dịch năm 2013.

Quyển sách sẽ được phát hành vào năm 2019. Độc giả Bookaholic cùng chờ nhé.

Hanki NG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: