10 kệ sách thách thức mắt người nhìn

Vâng, ai cũng sẽ lưu giữ những cuốn sách của mình, nhưng một số người lại gặp vấn đề với việc này. Nếu bạn thường sắp xếp theo thứ tự a,b,c hoặc theo màu sắc, chiều cao cuốn sách thì tốt hơn hết vẫn là nhìn chúng một cách hài hòa. Ngược lại, sẽ là cách thách thức con mắt người nhìn. Và 10 kệ sách “độc, lạ” đã xuất hiện, “dám thách thức” người xem.

1.Nó như được nhét đầy vậy.

2.Chú chim kia khá buồn vì nó biết bạn chẳng bao giờ có thể lấy một cuốn nào ra.

3.Kệ sách này như muốn nhảy múa … thế nên nó mới uốn lượn như thế này

4.Vi diệu là đây?!

5.Liệu chúng nó có được an toàn?

6.Bạn có muốn random và lấy một cuốn?

7.Tôi e ngại cái giá sách này sập mất!

8.Có chắc là người xếp không muốn tổn hại đến chúng?

9.Bạn sẽ không bao giờ lấy cuốn nào ra …

10.Kệ sách là một trò chơi à?

Không biết là do gặp vấn đề về sắp xếp hay là tư duy khác lạ chăng?

Thảo Nguyên (theo http://www.bookstr.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: