Khoa học giải thích sách cũ thực chất có mùi gì?

Okay, hãy cùng thú nhận nào, bạn có từng ngửi một cuốn sách trước khi đọc và nhận ra nó có mùi khá tuyệt không? Đa số mọt sách chúng ta không thể chối từ “mùi của sách cũ” và chúng ta không hề thấy xấu hổ. Nó thật hấp dẫn nhưng chúng ta cũng không thể đặt tay lên một cuốn sách có mùi thật sự. Mùi rêu? Mùi khói thuốc? Hay là mùi đất? Không cần phải nghi ngờ này nọ nữa, các nhà khoa học đã cho chúng ta câu trả lời đây!

Một số nghiên cứu cho thấy sách cũ có mùi vanilla, nhưng theo một nhóm nghiên cứu khác từ Viện nghiên cứu Di sản bền vững của Đại học London (the University of London’s Institiute for Sustainable Heritage) thì sách cũ có mùi socola và cà phê. Vâng, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến cả hai mùi trên.  Các nhà nghiên cứu lập ra một cuốn sách tên tạm dịch là “Bánh xe lịch sử các loại mùi của sách” (“Historic Book Odour Wheel”), một cách để lưu lại sự đa dạng mùi của sách cũ. Chúng là sự tập hợp của các trang bị hỏng, lấy từ sách cũ, đính lại bằng keo.

Đây là cách cho những người bảo tồn sách lịch sử biết liệu cuốn sách có nguy cơ bị rã hay không hoặc trong điều kiện môi trường có thứ gì đó gây nguy hiểm cho sách. Ý tưởng này thật tuyệt vời, tuy nhiên nó không liên quan đến thứ mùi socola hay cà phê nhé…

gilmore girls animated GIF

Tại một sự kiện tổ chức ở Birmingham Museum and Art Gallery (phòng triển lãm nghệ thuật và bảo tàng Birmingham), các nhà nghiên cứu mời 80 vị khách một mẫu thử của cuốn sách cũ và yêu cầu họ nói lên nó có mùi gì. Sau khi tất cả đưa ra câu trả lời vào một tờ đáp án, có 27 phiếu ghi “mùi socola”, 10 phiếu ghi “cà phê”. Và còn thêm nhiều mùi khác nữa.

Bạn có thể hay không mô tả “mùi của sách cũ”?

Thảo Nguyên (theo http://www.bookstr.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: