Đất nước nào Xuất bản Nhiều sách Nhất?

Bạn có bao giờ tự hỏi nước nào xuất bản sách nhiều nhất trong năm không? Có thể bạn nghĩ rằng mình biết đáp án, nhưng ở Bookstr mọi người lại rất ngạc nhiên trước kết quả này. Nghía qua và xem thử nước bạn nằm ở đâu trên bản đồ xuất bản sách này thôi. Nhưng trước hết, chúng tôi xin gửi đến những nước không xuất hiện trên bản đồ lời xin lỗi chân thành nhất. Chúng tôi đã cố tìm kiếm số liệu của tất cả các nước nhưng không phải nơi đâu cũng có con số cụ thể.

Vị trí ngôi vương thuộc về Trung Quốc, với 440,000 cuốn sách được xuất bản vào năm 2013, đứng thứ hai là Mỹ với 304,912 cuốn xuất bản cũng vào năm trên, và nước về thứ ba trong cuộc đua này là Vương quốc Anh với 184,000 cuốn sách được xuất bản vào năm 2011.

Và đây là toàn bộ bản đồ:

Và đây là bản phóng to của từng châu lục:

Bắc & Trung Mỹ:

Nam Mỹ:

Châu Á & Trung Đông:

Châu Âu:

Châu Phi:

Châu Úc:

Chú ý: Tất cả thông tin của các nước ở đây đều được lấy từ những dữ liệu gần đây nhất.

River (Theo Bookstr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: