Amazon và Apple bị tước độc quyền sách nói

Amazon và Apple, hai doanh nghiệp này đã trở thành mục tiêu điều tra của Ủy ban Châu Âu sau khi Hiệp hội các NXB và Nhà sách Đức đệ đơn khiếu nại.

Trong buổi họp báo ngày 05/01 vừa qua, Ủy ban Châu Âu đã công bố hiệp ước chấm dứt mọi ép buộc tiêu dùng mang tính độc quyền liên quan đến việc cung cấp và phân phối sách nói giữa Audible – công ty con của Amazon – và Apple. Hợp đồng độc quyền này đã từng được thông qua trước năm 2008, ngày Amazon mua lại Audible.

Afficher l'image d'origine

Việc xóa bỏ các ràng buộc độc quyền cho phép làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường tiềm năng này, để nó phát triển nhanh chóng, đồng thời giúp người tiêu dùng ở châu Âu có nhiều sự lựa chọn hơn khi tiếp cận thị trường sách nói trực tuyến”, theo Bruxelles.

Audible, nhà sản xuất và nhà buôn sách nói trực tuyến hàng đầu thế giới, giờ đây sẽ cung cấp sản phẩm cho cả những nền tảng ứng dụng khác, còn Apple cũng có thể sẽ bán sách nói do các bên khác cung cấp.

Afficher l'image d'origine

Ủy ban Châu Âu đã tập trung nghiên cứu hợp đồng độc quyền này sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Hiệp hội các NXB và Nhà sách Đức. Hiệp hội này cũng đã đệ một lá đơn khiếu nại tương tự đến Sở hiệp ước Liên bang Đức vào tháng 11 năm 2015.

Khánh Dương (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: