Họa sĩ trên thế giới vẽ gì về nước Mỹ của Trump

Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump chính thức tuyên thệ và tiến vào Nhà trắng. Sự kiện này đã kích thích rất nhiều họa sĩ trên thế giới vẽ về nước Mỹ của Trump.

1. David Rowe, Úc

2. Carlos Latuff, Brazil

3. Lecctr, Bỉ

4. Sean Leahy, Úc

5. Michael de Adder, Canada

6. Lennart Gäbel, Hamburg, Đức

7. David Horsey, Seattle Washington, Mỹ

8. Jeff Delgado, Los Angeles, CA, Mỹ

9. Barry Blitt, Canadian/Mỹ hiện sống ở Connecticut, Mỹ

10. Paul Noth, New York, NY, Mỹ

(Theo Imgur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: