Phương Nam tái bản 3 tựa sách của Giáo sư Kim Định

Nhắc đến Triết học, người ta dễ dàng hình dung đến dòng triết học phương Tây với nhiều triết gia lỗi lạc. Vấn đề “Việt Nam có triết học không” cũng có hai quan điểm trái ngược nhau. Tuy nhiên, mặc dù Việt Nam không có những triết gia lỗi lạc, những trường phái tiêu biểu, nhưng qua các nghiên cứu thì có thể thấy rằng triết học VIệt Nam có sự hình thành mầm mống từ thời Đông Sơn.

Giáo sư Kim Định (1915 – 1997) tên đầy đủ là Lương Kim Định, đã có công lớn trong việc xây dựng nền tảng cho Triết học Việt Nam (mà ông gọi là Việt Triết hay Việt Nho). Ông để lại một tài sản với 45 cuốn sách, trong đó có khoảng 32 cuốn đã được ấn hành.

Trong xu thế đổi mới và chủ trương: “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, NXB Hội Nhà Văn đã chọn lọc tái bản các tập sách của nhà triết học, nhà văn hoá Kim Định nhằm phục vụ nhu cầu của bạn đọc, không ngoài mục đích “ôn cổ tri tân”.

Triet_ly_cai_dinh_Final_SUA

Triết lý cái đình: đưa ra định nghĩa huyền sử như là nền minh triết được biểu lộ bằng những mảnh vụn của lịch sử. Đã gọi là mảnh vụn lịch sử thì nó không còn tuân theo niên kỷ và địa dư nhưng chỉ nêu lên như những bức hoạ kỷ niệm. Tuy nhiên ta vẫn còn thấy được bầu không khí của nó qua các lễ lạt, Tết nhất như Tết nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu …. Đó là bấy nhiêu ấn tích của một nền văn hoá dân tộc trong lúc sơ khai, mà nếu được tra cứu cặn kẽ thì chúng sẽ chiếu khá nhiều tia sáng vào nền văn hoá nước nhà, làm nổi bật lên những đức tính rất ơn ích…. Chúng tôi mượn cái Đình làm nơi quy tụ cho “bốn chặng huyền sử nước Nam”.

Tinh_hoa_ngu_dien_Final

Tinh hoa ngũ điển: Cái nạn để cây che mất rừng rất thông thường, nhất là đối với Ngũ Kinh của Nho giáo, vừa nhiều lại viết bằng chữ Nho cổ đại nhất, vì thế nhiều người đọc mòn sách mà không nhìn thấy những nét lớn của Nho. Quyển sách này nhằm giúp việc nhìn đó. Đây là bộ sách người hơn bất cứ bộ sách này. Ai không có thì giờ đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh nên đọc quyển này để nắm lấy một chút tinh hoa.

Van_de_quoc_hoc_Final

Vấn đề quốc học: Có dân tộc tính hay chăng? Và nếu có thì nó ra sao? Làm thế nào để tài bồi phát triển? Đó là những vấn đề tối hệ trọng mà bao lâu chưa trả lời được một cách có giải đáp vững vàng, thì quốc học cũng như giáo dục hay văn hoá sẽ giống như người cứ nhắm mắt đi trồng tỉa mà không nghiên cứu loại đất mình có và tìm loại cây âm hạp. Vậy mà đó là tình trạng của nền quốc học và giáo dục nước nhà. Sở dĩ như vậy vì những câu hỏi trên chưa tìm được lời đáp. Quyển sách này nhằm giải quyết vấn đề bế tắc nọ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: