Taxi tại Tunisia biến thành thư viện di động

Vào tháng 10, một nền tảng trao đổi sách ở Cộng hòa Tuy-ni-di mang tên YallaRead đã phát động một chiến dịch độc đáo để khuyến khích việc đọc sách trong nước.

Nền tảng trao đổi sách YallaRead (tạm dịch: Hãy đọc nào) hợp tác với hãng E-taxi, một doanh nghiệp tương tự Uber, đã phát động một một chiến dịch độc đáo ở Tuy-ni-di vào tháng 10, dựa trên chủ đề ‘‘Chú ý, taxi có chứa sách’’, để khuyến khích việc đọc sách.

Nguyên tắc rất đơn giản: những tác phẩm bằng tiếng Ả-rập và tiếng Pháp đều được bày biện trên ghế ngồi của các phương tiện. Trong suốt chặng đường của mình tại thủ đô của Tuy-ni-di, hành khách được mời ngấu nghiến vài trang sách, rồi được khuyến khích đi tìm tựa sách trên trang web của YallaRead để tiếp tục nó.

Trong năm 2015, có 82% người Tuy-ni-di không mua sách. Theo Ahmed Hadhri, nhà đồng sáng lập của YallaRead (được đăng tải trên trang thông tin Quartz Africa): Họ bỏ bê việc đọc sách là vì ‘‘sách vừa hiếm vừa đắt’’ tại quốc gia này.

Được tạo ra vào mùa hè 2015, nền tảng YallaRead cho phép khách hàng người Tuy-ni-sie ‘‘hưởng quyền truy cập miễn phí vào thư viện của bạn bè và những người xung quanh mình’’. Mỗi khách hàng được mời đăng lên mạng những tác phẩm bằng giấy mà họ có ở nhà, không yêu cầu ngôn ngữ hay thể loại. Khi một khách hàng muốn đọc một tác phẩm nào đó, nền tảng sẽ tạo mối liên hệ giữa anh ta với chủ sách để họ có thể tiến hành trao đổi hay đơn giản là mượn sách.

Văn Nguyên (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: