Bob Dylan từ chối tới Stockholm nhận giải Novel Văn học

Viện Hàn lâm Thụy Điển thông báo Bob Dylan sẽ không tới Stockholm tháng 12 tới để nhận giải Nobel mà ông đã được vinh danh vì lý do bận việc riêng.

bob-dylan-nobel-prize

Trong một bản thông cáo báo chí, Viện hàn lâm hoàng gia thông báo rằng đã nhận được một bức thư trong đó Bob Dylan nói ông không thể đến nhận giải thưởng Nobel vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm vì bận việc riêng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ rằng ông vô cùng vinh dự vì đã đoạt giải và mong muốn có thể được nhận theo hình thức cá nhân.

Viện Hàn lâm cho rằng việc người đoạt giải quyết định không đến nhận giải không thường xuyên xảy ra nhưng không phải là một trường hợp cá biệt. Trước đây, 7 nhận vật khác cũng từng không đến nhận giải nhưng giải thưởng vẫn luôn thuộc về họ, tương tự trường hợp của Bob Dylan.

Sau màn công bố giải Nobel Văn học đầy tranh cãi từ ngày 13 tháng 10, Bob Dylan đã giữ yên lặng trong suốt hơn 2 tuần trước khi tuyên bố sẽ có mặt tại Stockholm để dự bữa tiệc mà đức vua Thụy Điển sẽ trao giải cho những người chiến thắng. Tuy nhiên, có vẻ như ông đã đổi ý…

Khánh Dương (Theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: