Athens trở thành thủ đô sách thế giới 2018

Để tiếp nối Wroclaw (năm nay) và sau đó là Conakry (2017), Unesco cùng Hiệp hội Xuất bản Quốc tế và Viện nghiên cứu Quốc tế đã chọn thủ đô của Hy lạp là thủ đô sách thế giới năm 2018.

Tổng giám đốc điều hành Unesco, Irina Bokova, dưới sự tiến cử của hội nghị bao gồm Hiệp hội xuất bản Quốc tế (UIE), Viện nghiên cứu Quốc tế (Ifla) và Unesco đã chọn là Athens thủ đô sách thế giới năm 2018.

Thủ đô Hy Lạp, mặc dù gặp khủng hoảng kinh tế từ nhiều năm qua nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng chương trình các hoạt động dành cho sách và các chương trình văn hóc đọc. Năm 2018, Athens sẽ tổ chức những buổi gặp gỡ giữa các nhà văn, dịch giả, họa sĩ, ngoài ra còn có những buổi triển lãm theo chủ đề, những buổi đọc sách và workshop chuyên nghiệp.

Theo thông tin đăng tải, Unesco nhắc lại việc “Làm giàu cơ sở hạ tầng về mặt văn hóa và việc giám định trong tổ chức sự kiện quốc tế của thành phố đã được nhấn mạnh bởi các thành viên trong Hội nghị.”

Danh hiệu thủ đô thế giới xuất hiện năm 1996, nhằm khuyến khích việc đọc sách và hiểu biết về văn học. “Mục đích của sáng kiến này”, theo thông tin từ Hiệp hội Xuất bản Quốc tế, là để “kích thích việc xuất bản sách và đơn giản hóa việc tiếp cận sách cho người dân, bao gồm có dân nhập cư và dân tị nạn.”

Athens là thành phố thứ 18 được vinh danh thủ đô thế giới. Wroclaw ở Ba Lan là thành phố nắm giữ danh hiệu năm nay và năm sau đó là Conakry của Cộng hòa Guinea. Hằng năm, thành phố được chọn làm Thủ đô sách thế giới cam kết việc quảng bá sách và văn hóa đọc, cũng như thực hiện chương trình hoạt động trong suốt một năm kể từ ngày 23/4 Ngày hội sách thế giới và quyền tác giả.

Vy K. Doan (theo Livreshebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: