Xem lại 44 bìa sách Harry Potter qua 20 năm

Tập truyện đầu tiên của Harry Potter mang tên Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter và Hòn đá triết gia) có mặt trên thị ở Vương quốc Anh vào ngày 26 tháng 6 năm 1997, sau đó đến Mỹ mang tên là Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter và Hòn đá phù thủy) vào ngày 1 tháng 9 năm 1998.

Trong 2 thập kỷ kể từ khi tác giả JK Rowling phát hành sáu quyển tiểu thuyết giả tưởng tiếp theo và hàng loạt các bìa sách với đa dạng thiết kế từ họa sĩ vẽ bìa và họa sĩ minh họa đầy sắc màu. Cùng Bookaholic xem lại hơn 40 bìa sách Harry Potter đã phát hành gần 20 năm qua.

Mary GrandPré
Phiên bản do Scholastic phát hành, Mary GrandPré minh họa. Đây cũng là phiên bản NXB Trẻ phát hành lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam năm 1996.
Cliff Wright
Phiên bản trẻ em do Bloomsbury UK phát hành do nhiều họa sĩ vẽ
Clare Melinsky
Phiên bản có chữ ký tác giả do Bloomsbury phát hành, Clare Melinsky minh họa
Bloomsbury Adult
Phiên bản Bloomsbury phát hành dành cho người lớn năm 2013.
Andrew Davidson and Webb Webb
Phiển bản do Bloomsbury Anh phát hành dành cho người lớn, Andrew Davidson và Webb&Webb minh họa
Kazu Kibuishi
Phiên bản kỷ nệm 15 năm phát hành, minh họa bởi Kazu Kibuishi
Jonny Duddle
Phiên bản do Bloomsbury ở Anh phát hành năm 2014, Jonny Duddle minh họa
Olly Moss
Phiên bản ebook do trang web Pettermore phát hành năm 2015, Olly Moss vẽ bìa

Hanki NG (Theo EW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: